καλωσήρθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα

Μάθημα 1 - Θεωρία του Ήχου

Δεν υπάρχουν σχόλια


Μουσική είναι η οργάνωση του ήχου από τον άνθρωπο και διαφοροποιείται από τους διάφορους ανοργάνωτους ήχους που αποκαλούνται θόρυβοι.


Ο ήχος είναι κύματα που παράγονται από μία πηγή, ταξιδεύουν σε ένα ελαστικό μέσο (π.χ. στον αέρα) και καταλήγουν σε έναν ακροατή.

Τα κύματα μεταφέρουν ενέργεια από ένα μέρος σε ένα άλλο.

Τα ηχητικά κύματα είναι διαμήκη. Δηλαδή τα μόρια του ελαστικού μέσου δονούνται παράλληλα με την διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε στο ελαστικό μέσο πυκνώματα και αραιώματα.


Ωστόσο, συνήθως απεικονίζουμε τα ηχητικά κύματα ως εγκάρσια (όπου τα μόρια του ελαστικού μέσου δονούνται κάθετα στην διεύθυνση διάδοσης του κύματος) για ευκολότερη απεικόνιση και καλύτερη κατανόηση.ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

1. Ταχύτητα: Συμβολίζεται με v (velocity) και μετριέται σε m/sec. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογίζεται σε 343,4 m/sec.

2. Συχνότητα: Συμβολίζεται με f (frequency) και μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hz). Το ακουστικό φάσμα της ανθρώπινης ακοής είναι από 20 Hz έως 20.000 Hz. Οι συχνότητες κάτω από τα 20 Hz ονομάζονται υποηχητικές και άνω των 20.000 Hz υπερηχητικές.

3. Μήκος Κύματος: Είναι η απόσταση που χρειάζεται το ηχητικό κύμα για να διαγράψει έναν πλήρη κύκλο. Συμβολίζεται με λ και μετριέται σε μέτρα (m).

4. Πλάτος: Αναφέρεται στις αποκλίσεις της πίεσης από την μέση τιμή (ατμοσφαιρική πίεση). Μερικές φορές αναφέρεται λανθασμένα ως ένταση του ήχου. Μετριέται σε dB (decibel).

5. Φάση: Είναι η χρονική σχέση ανάμεσα σε δύο ηχητικά κύματα. Μετριέται σε μοίρες (º).

6. Άλλες: Ανάκλαση, Απορρόφηση, Διάδοση, Διάχυση, Διάθλαση, Περίθλαση.

Οι 3 πρώτες ιδιότητες του ήχου αλληλοεξαρτώνται και συνδέονται με τον τύπο:

v = f * λ

Επίσης:
  • Οι ήχοι διακρίνονται ανάλογα με την κυματομορφή τους σε απλούς και σύνθετους.
  • Αρμονικοί ονομάζονται οι συχνότητες που είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους (2f, 3f κ.λ.π.) Η ημιτονοειδής κυματομορφή δεν έχει αρμονικούς.
  • Η ένταση του ήχου είναι υποκειμενικό μέγεθος και μετριέται σε phon.
  • Οι χαμηλές συχνότητες είναι πανκατευθυντικές, ενώ οι υψηλές έχουν μεγαλύτερη κατευθυντικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου