Χρυσοβαλάντης Νικολάου

καλωσήρθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα

Παρτιτούρες Χριστουγέννων για πιάνο

Μάθημα 5 β γυμνασίου - Της δικαιοσύνης ήλιες νοητέ


Στη συνέχεια περνάμε στο τραγούδι «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη.


Το τραγούδι αποτελεί ένα εύκολο επαναληπτικό τραγούδι πάνω στις γνωστές μας νότες. Η κλίμακα του τραγουδιού είναι η Ρε ελάσσονα (σχετική της Φα μείζονος). Αυτό το συμπεραίνουμε από τον οπλισμό Σιb και από το γεγονός ότι το τραγούδι ξεκινά και τελειώνει στη νότα ρε.

Η κλίμακα Ρε ελάσσονα φυσική (χωρίς προσαγωγέα ντο#) συνήθως παραπέμπει σε τροπική μουσική σε αιολικό τρόπο ή σε πλάγιο του α΄ ήχου αν αναφερόμαστε στη βυζαντινή μουσική.

Το σολφέζ:


 Και το τραγούδι:

 

Μάθημα 4 β γυμνασίου - Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη


Στο τέταρτο μάθημα έχουμε το τραγούδι «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη» του Διονύση Σαββόπουλου.


Η κλίμακά μας όπως φαίνεται από τον οπλισμό Σι ύφεση είναι η Φα μείζονα.

Ωστόσο το τραγούδι ξεκινάει και τελειώνει στη νότα Ντο. Αυτό είναι σύνηθες – να χρησιμοποιείται η πέμπτη νότα της κλίμακας (Ντο) – όταν ξεκινάμε σε ασθενές μέρος του μέτρου.

Μάλιστα σε πολλά σημεία του τραγουδιού η μελωδία ξεκινά και επιμένει σε ασθενή μέρη του μέτρου. Όταν έχουμε νότες σε συνεχόμενα ασθενή μέρη του μέτρου αυτό λέγεται αντιχρονισμός.

Ακόμη νέο στοιχείο είναι το σύμβολο του segno (σένιο) που συναντάμε στην αρχή και στο τέλος της παρτιτούρας. Το δεύτερο segno μας παραπέμπει στο πρώτο, δηλαδή μας λέει να κάνουμε επανάληψη από το πρώτο segno.

Σολφέζ:


Και το τραγούδι:

Μάθημα 3 β γυμνασίου - Αχ χελιδόνι μου


 Στο τραγούδι «Αχ! χελιδόνι μου» εξετάζουμε την κλίμακα Λα ελάσσονα αρμονική. Διαπιστώνουμε την κλίμακα από το ότι δεν έχει οπλισμό και ότι τελειώνει στη νότα Λα. Επίσης το Σολ δίεση στο μέτρο 6 μας δείχνει πως βρισκόμαστε στην αρμονική Λα ελάσσονα.


Ο ρυθμός είναι αρκετά απλός σε μέτρο 2/4 με παύσεις ογδόου, όγδοα, τέταρτα και μισά.

Επίσης από το μέτρο 7 ξεκινά μία αρμονική αλυσίδα, δηλαδή μία συνεχής μίμηση του ίδιου μελωδικού μοτίβου σε διαφορετικές νότες κάθε φορά, που σημειώνεται με τις κόκκινες αγκύλες πάνω από την μελωδία. 

Το Σι ύφεση στο μέτρο 9 μας δείχνει ένα σύντομο πέρασμα από την κλίμακα Ρε ελάσσονα (σχετική της Φα μείζονος με οπλισμό Σιb). 

Project Β5 - Ήχος και ηχοαπορροφητικά υλικά

Πριν ξεκινήσουμε με την ακουστική σχεδίαση κλειστών χώρων είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε μία καλή γνώση της θεωρίας του ήχου. Διαβάστε σχετικά εδώ.

Οι κύριες ιδιότητες του ήχου που θα μας απασχολήσουν είναι η ανάκλαση, η απορρόφηση και η διάδοση.


Όπως βλέπουμε και στο σχήμα όταν μία ηχητική δέσμη προσπίπτει επάνω σε μία επιφάνεια ένα μέρος του ήχου θα ανακλαστεί, ένα μέρος θα απορροφηθεί (και θα μετατραπεί σε θερμότητα) και ένα μέρος του ήχου θα διαδοθεί στην άλλη πλευρά της επιφάνειας.

Η απορροφητικότητα ενός υλικού δίνεται μέσω του συντελεστή απορροφητικότητας «α», που παίρνει τιμές από 0 (100% ανάκλαση) έως 1 (100% απορρόφηση). Το κάθε υλικό έχει διαφορετικό συντελεστή απορρόφησης για διαφορετικές συχνότητες. Σχετικά παραδείγματα μπορούμε να δούμε στον παρακάτω πίνακα:
 

Μάθημα 2 β γυμνασίου - Κλίμακες

Στο 2ο μάθημα εξετάζουμε συνοπτικά όλες τις μείζονες κλίμακες.
Ο κύκλος από 5ες μας δείχνει τις 15 μείζονες κλίμακες με τον οπλισμό τους. 


Τα ζεύγη των κλιμάκων που καταλαμβάνουν την ίδια θέση στον κύκλο ονομάζονται εναρμόνιες κλίμακες γιατί έχουν διαφορετικό όνομα, αλλά το ίδιο άκουσμα.

Επίσης για κάθε μείζονα κλίμακα αν κατέβουμε διάστημα 3ης μικρής βρίσκουμε την σχετική της ελάσσονα με την οποία μοιράζεται τον ίδιο οπλισμό.

Κάθε ελάσσονα κλίμακα έχει τρεις τύπους:
α) την φυσική,
β) την αρμονική και
γ) την μελωδική.

Η φυσική ελάσσονα κλίμακα έχει ακριβώς τις ίδιες νότες με την σχετική της μείζονα.
Η αρμονική ελάσσονα είναι ίδια με την φυσική, αλλά έχει την 7η βαθμίδα (7η νότα) ανεβασμένη κατά ένα ημιτόνιο.
Η μελωδική ελάσσονα στην ανιούσα μορφή της έχει την 6η και 7η βαθμίδα ανεβασμένες κατά ένα ημιτόνιο, ενώ στην κατιούσα μορφή της είναι ίδια με την φυσική.


Μάθημα 1 β γυμνασίου - Το σύννεφο έφερε βροχή
Το πρώτο μάθημα για την β΄ τάξη είναι επαναληπτικό πάνω σε όσα διδαχθήκαμε στην α΄ τάξη.
Το μέτρο του τραγουδιού είναι σε 4/4 και ξεκινά με ελλιπές μέτρο. Δηλαδή, το 1ο μέτρο έχει μόνο ένα χρόνο (2 όγδοα) και τους τρεις υπολειπόμενους χρόνους τους βρίσκουμε στο τελευταίο μέτρο.

Νέο στοιχείο είναι τα σημεία επανάληψης με τους αριθμούς 1 και 2. Αυτό μας δείχνει ότι την πρώτη φορά θα τραγουδήσουμε στο 1, ενώ στην επανάληψη προσπερνάμε το 1 και περνάμε απευθείας στο 2.

Επίσης στο τέλος η συντομογραφία D.C. al Fine εννοεί Da Capo al Fine που σημαίνει Από την αρχή ξανά έως το τέλος.

Σολφέζ:


Και το τραγούδι: